Esnafa pazar ruhsatı müjdesi

By istbako
In Haberler
Oca 30th, 2015
0 Comments
875 Views

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 29.01.2015 tarihinde, 6585 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak ve bu sistem sayesinde esnafa ait birçok işlem buradan takip edilebilecek.

Ayrıca İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuruları bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Avrupa’daki gibi bölgenin kalkınma ve nüfus yoğunluğuna göre işletme açılışına izin verilmesi sağlanamazsa esnafın rahat bir nefes alması zor gibi görünüyor.

Büyükşehir belediyeleri alışveriş merkezlerine ruhsat verilirken üst meslek kuruluşunun görüşlerini alacak. Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer ayrılacak. Bu kararın esnaf açısından uygulanabilirliği olmadığı ve esnafın genelini kapsamasının söz konusu olmadığı görüşü hakim.

Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüşü alınır.

Ustalık Belgesi şartı; İşyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır. şeklinde değiştirilmiştir.

Yasanın esnafa getirdiği avantajların başında belediyelerin vermiş olduğu hafta sonu ruhsatlarının kaldırılmış olması oldu. Sıkıntılı olan esnaf bu sayede bir yükümlülükten kurtuldu. Yıllardır esnaf kuruluşları bu konu ile ilgili mücadeleler verdi.

Resmi Gazete 6585 sayılı 25. Madde