Esnafımıza Müjdeli Haber

By istbako
In Haberler
Şub 19th, 2014
0 Comments
524 Views

Geçtiğimiz günlerde belediye çalışma ve tatil ruhsat harçlarının yüksek olduğunu dile getirmiştik. Ücretlerin metrekare bazında değerlendirilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurmuş ve gerekli başvurularda bulunmuştuk.

Açıklamanın sahibi İstanbul Bakkallar Odası (İSTBAKO) Başkanı İsmail Keskin, “2013 yılında düzenlenen belediye ruhsat harçları büyük ve küçük arasında fark gözetmeden uygulamaya konulmuştu. Yaptığımız başvurular sonucu 18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni belediye ruhsat harçları ile sorun ortadan kaldırılmış oldu. Metrekare ve nüfus yoğunluğuna göre belirlenen harç tarifesi esnaf tarafından makul karşılandı. Esnafın üzerinden bir nebze de olsa bir yük hafifletildi.

Öncelikle konu ile ilgili Maliye Bakanlığımıza ve Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Esnaf adına yapılacak her çalışmada ilgili birim ve kurumları bilgilendirmeye bundan sonrada devam edeceğiz.” dedi.

Keksin, “Esnafımız için haksız bir uygulamanın önüne geçilmiştir. Hakkaniyetli bir düzenlemeye gidilerek hataların hızlı bir şekilde telafi edilebileceği görülmüştür. Bundan sonrada esnaf adına çıkacak düzenlemelerin bu hassasiyetle yapılmasını diliyoruz.” dedi.

5896 sayılı bakanlar kurulu kararı ile harç tarifeleri aşağıdaki şekilde işyeri büyüklüklerine göre yeniden belirlenmiştir.

1.GRUP
a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler
2.GRUP
b) Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri
3.GRUP
c) Nüfusu 20.001 – 50.000 arasında olan belediyeler,
4.GRUP
ç) Nüfusu 5.001 – 20.000 arasında olan belediyeler,
5.GRUP
d) Nüfusu 5.000 den aşağı olan belediyeler.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

İşyerinin Alanı Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
Her tür işyeri için yıllık olarak  25 m2’ye kadar 65 23 22 21 20
 26 – 100 m2 arası 130 45 40 35 30
 101 – 250 m2 arası 260 80 70 60 50
 251 – 500 m2 arası 400 135 120 105 90
 501 m2 den yukarı 600 230 210 190 170


İşyeri Açma İzni Harcı

İşyerinin Alanı Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
Her tür işyeri için yıllık olarak  25 m2’ye kadar 0,5 0,19 0,18 0,17 0,16
 26 – 100 m2 arası 0,7 0,27 0,25 0,24 0,23
 101 – 250 m2 arası 0,8 0,31 0,29 0,28 0,26
 251 – 500 m2 arası 0,9 0,35 0,33 0,31 0,29
 501 m2 den yukarı 1 0,39 0,37 0,35 0,33


İşgal Harcı

 

Cinsi Belediye Grubu / Harcın
Tutarı (TL)
1 2 3 4 5
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına  3 1 1 1 1
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 1 0,3 0,3 0,25 0,25
b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 2 0,7 0,6 0,5 0,5