Gıda İşletmelerinin Kayıt İşlemleri

By istbako
In Duyuru
Ara 2nd, 2013
0 Comments
670 Views

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 30.maddesi çerçevesinde ;

Esnafımız bulundukları ilçedeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, vergi levhası fotokopisi, İş yeri kaşesi ve internet sitemiz duyurular bölümünde yer alan ekteki formları doldurarak başvurmaları zorunludur.

İlgili Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri tarafından işletmelere yapılan Denetimlerde, kayıtsız oldukları tesbit edilen işletmelere 5996 sayılı kanunun 41.maddedine göre 1.000.-TL. para cezası kesileceği belirtilmektedir.

—————————————————————————————————————

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicil belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31.12.2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.” hükmü gereğince gıda işletmelerinin yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle gıda işletmelerinin 31.12.2013 tarihine kadar kayıt işlemlerini yaptırması aksi takdirde 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu” nun  41. maddesinin ( c ) bendi gereği yasal işlem uygulanacağını, Bahçelievler İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren odanız üyesi olan gıda işletmelerine bildirmeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

İşletme Kayıt Başvuru Beyannamesi – Perakende Dilekçe Örneği