İşletme Kayıt Belgesi HK.

By istbako
In Duyuru
Kas 21st, 2014
0 Comments
815 Views

Gıda işletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 07 Ocak 2014 tarihli ve 28875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İlgili Yönetmeliğe göre;

17/12/2011 tarihinden önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun gereği almış oldukları çalışma izni, gıda sicili vb. belgelerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği en geç 31/12/2014 tarihine kadar kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.