Tarihçe

               Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte, Esnaf ve Sanatkârların modern örgütlenme yapısının başlangıcı 25.04.1949 tarihli ve 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu çıkarılması ile başlamıştır.

Ahi Evran ve Ahilik Kültüründen gelen ilkeleri kaybetmeden İstanbul’daki Bakkal ve Bayi Esnaflarının  haklarının korunması için 1950 yılında İstanbul Perakendeci Bakkallar ve Müstahdemleri Derneği Beyazıt, Kalaycı Şevki Sok. No:26 adresinde İbrahim GÜRDAMAR ve Yönetim Kurulu tarafından dernek olarak kurulup hizmete açılmıştır. 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu ile bugünkü teşkilat yapısına kavuşmuştur. Kanunun çıkması ile birlikte İstanbul Perakendeci Bakkallar ve Müstahdemleri Derneği  Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim GÜRDAMAR ve İzmir, Ankara,  Bursa’da kurulan Bakkal Derneklerinin İdarecileri  1964 yılında  Ankara’da bir araya gelerek; Türkiye’deki bakkal ve bayi esnafının haklarının korunması için bir Federasyon kurulmasına karar vermiş ve müşterek ana nizamname  hazırlanarak Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir. Ticaret Bakanlığı  (İç Tic. Gn. Md.lüğü.) 10.06.1964 tarih ve 4-9049 sayılı  emirleriyle kurulmasına müsaade edilmiştir. 12.07.1964 tarihinde de  Federasyon Genel kurulundan  ilk yönetim ve denetim kurulu seçilerek faaliyete geçmiştir. Federasyon Kuruluşunda İlk Seçilen Yönetim kurulu başkanlığını İbrahim GÜRDAMAR yapmıştır. Ana sözleşme gereği Türkiye deki diğer il ve ilçeler Bakkallar Derneğinin Federasyon çatısı altında intibakları yapılarak toplanmıştır.

İstanbul Perakendeci Bakkallar ve Müstahdemleri Derneği 1965 yılında, bugün ki yeri olan Kasap Demirhun Mah. Elvanzade Camii Sok. No: 35’te ki adrese taşınmıştır. 1965 yılından beri bu adreste hizmet vermektedir. Kiracı olarak hizmet verilen bu bina 18.03.1969’da ve 119/570 sayılı yönetim kurulu kararı ile satın alınmıştır. Bina içerisinde birkaç yenilik yapılarak 23 Mart 1971 tarihinde açılış yapılmıştır.

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkâr Kanunu 1964 yılında teşkilat yapısına kavuşmasından sonra, günümüze kadar çeşitli tarihlerde 507 Sayılı Kanunda (1983-1985-1991-1997 yıllarında) ek maddeler ve değişiklikler yapılmıştır. 17.05.1991 tarihinde 3741 numaralı Kanun ile yapılan değişiklikle “Dernek” Deyimi, “Oda” olarak son şeklini almıştır.

507 sayılı kanunun 17.05.1991 gün ve 20874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3741 Sayılı Kanun Ek 10.maddesine göre kurumun dernek olan ismi ODA olarak değişmiş ve İSTANBUL PERAKENDECİ BAKKALLAR VE BENZERLERİ VE MUSTAHDEMLERİ ESNAFI ODASI ismini almıştır.

Üyelerimize daha yakından  hizmet verebilmek için, 01.08.1991 tarihinde Rasim paşa Mah. Tayyareci Sami Sok. Demirli işhanı No:18 Kat: 1 Kadıköy  ve  17.01.2012 ta. ve 2/16 sayılı kara ile  Siyavuşpaşa Mah. M.Kemal Paşa Cad. Filiz Sok. No:1/2 Bahçelievler adreslerinde  irtibat büroları açılmıştır.

İSTANBUL PERAKENDECİ BAKKALLAR BENZERLERİ VE MÜSTAHDEMLERİ ESNAF ODASI’nın  kurulduğu 1950 yılından 1995 yılına kadar Başkanlığını İbrahim GÜRDAMAR yapmıştır. 13 Ocak 1996 yılında yapılan oda genel kurulunda BAKKALLARIN DUAYENİ sıfatı ile isimlendirilmiştir. 1996 – 1998 yıllarında M. Muammer ÇAY, 1999 – 2001 yıllarında Boran ELMAS, 2002 Mart, Nisan aylarında oda kayyuma teslim edilmiştir. Kayyum odayı 21.04.2002 tarihinde  seçime götürmüş olup, bu tarihten itibaren günümüze kadar oda başkanlığını İsmail KESKİN yürütmektedir.

İsmail KESKİN ( 2002 - 2019 )
– Trabzon – Arsin 01.03.1959 doğumlu, evli ve 4 çocuk babası.
– 1977 – 78 eğitim öğretim döneminde Trabzon Ticaret Lisesinden mezun oldu.
– Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi okudu.
– Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Atatürk’ün doğumunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen okuma – yazma programında bir süre eğitmenlik yaptı.
– 04.07.1980 – 04.03.1982 döneminde vatani görevini yaptı.
– 1978 – 79 ve 1982 – 83 yılı sonuna kadar muhasebecilik yaptı.
– 1984 yılı başından itibaren bakkallık , buna ilaveten 1996 yılından itibaren de inşaat – konut sektöründe faaliyetleri oldu.
– 21.04.2002 tarihinden itibaren İstanbul Bakkallar Odası Başkanlığı görevini yürütmekte.
– 11.05.2008 tarihinden itibaren Marmara Arsinliler, Eğitim,Kültür ve Yardımlaşma Derneği (MARS-DER) Denetim Kurulu Başkanlığı yapmakta.
– 24.10.2008 tarihinde kurulan Arsin Dernekler Federasyonu ARFED’in kurucu başkanı,
Arsin Dernekler Federasyonu (ARFED)’in kuruluşundan günümüze Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmakta.
– İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Yönetim Kurulu Üyeliği (09.05.2010 – 11.05.2014)
– 2010-2017 yıllarında Ticaret Mahkemeleri’nde Sektörel Bilirkişi olarak görev yaptı.
– Başta Trabzon Dernekler Federasyonu olmak üzere birçok derneğin kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı.
– 10.05.2018 tarihinde İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Yönetim Kuruluna seçildi. Göreve devam etmektedir.
– 05.06.2018 tarihinden itibaren İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü İl Tüketici Hakem Heyeti’nde görev yapmaktadır.
Boran ELMAS ( 1999 - 2001 )
– 25.02.1958 Ağrı doğumlu
Muammer ÇAY ( 1996 - 1998 )
Anadolu Hisar’ı 17.09.1930 doğumlu. Lise mezunu, evli ve 2 çocuk babası. Beykoz ilçesinde sevilen bir şahsiyet olan ÇAY, 20 yıl kadar Anadolu Hisarı mahalle muhtarlığı yaptı. 1984 ve 1994 yılları arasında Beykoz ve İstanbul Büyükşehir Belediye’lerinde meclis üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

İstanbul Bakkallar Odası ( İSTBAKO ) ’nın 1972 – 1995 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 1996 – 1998 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1999 – 2001 yılları arasında Denetim Kurulu Başkanlığı yapan M. Muammer ÇAY 14 Ocak 2015 tarihinde vefat etti.

İbrahim GÜRDAMAR ( 1950 - 1995 )
– 21.10.1915’te (21.11.1331 hicri) Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Apçaağa Köyü’nde doğdu
– 17 yaşında fiili olarak Bakkallık mesleğine başlamıştır
– 1950 yılında (37 yaşında) Beyazıt, Kalaycı Şevki Sok. No:26 adresinde İstanbul Bakkallar ve Müstamdemleri Derneği’ni kurdu
– 1969 yılında günümüzde faaliyet gösterdiği binayı satın almış, oda halen faaliyetini burada devam ettirmektedir
– 1950 yılından 1995 yılına kadar (45 yıl) İstanbul Bakkallar Odası Başkanlığını yapmıştır
– 13 Ocak 1996 yılında Oda Genel Kurulunda BAKKLLARIN DUAYENİ ünvanı verilmiştir
– 12.07.1964 – 05.05.1990 (26 yıl) Federasyon Başkanlığı yapmıştır
– 29 Şubat 2008’te (95 yaşında) vefat etmiştir