Mesleki Belge Affı

By istbako
In Duyuru
Eyl 16th, 2015
0 Comments
983 Views

Tüm esnaflarımıza duyurulur.

16.09.2015 tarihten itibaren 6 ay geçerli olan, Aşağıdaki şartları taşıyanlar için af müracaat hakkı verilmiştir.

Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarih itibarı ile

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

1. 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,
2. 16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra,
Kalfalık imtihanlarına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.
3. Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verilir.