Üye Kayıt İşlemleri

– Sicil Tasdiknamesi
– Kimlik Fotokopisi
– Vergi Levhası Fotokopisi
– 2 Adet Fotoğraf
– Vekaletname (İşlem vekaletense)