Üye Kayıt Kapama

– Kişinin Kendisi veya Vekaletlisi
– Vergi Dairesi İşyeri Kapanış Tutanağı