Üye Kayıt Kapama

– Üyenin Kendisi veya Vekaletlisi (Vekaletname gerekli)
– Sicil Terkin Belgesi
– Üye Kimlik Fotokopisi